Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Aulapalveluhenkilö

Aulapalveluhenkilö työskentelee ennen kaikkea asiakaspalvelutehtävissä. Työnkuvaan kuuluu asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan lisäksi useita muita tehtäviä työpaikasta riippuen: Postitusta, puhelinvaihteen hoitoa, avainten ja kulkuoikeuksien hallinnointia, tavaralähetysten vastaanottoa, kulkuyhteyksien selvittelyä sekä kiinteistönhuoltoon ja siisteyteen liittyviä tehtäviä.

Tehtävään liittyy usein myös kulunvalvonta ja muita turvallisuuteen liittyviä tehtävät, joidenka vuoksi tarvitaan vartijakorttia. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoa, oma-aloitteisuutta, sosiaalista luonnetta, kielitaitoa, tietoteknisiä valmiuksia, huolellisuutta ja tarkkuutta.

Koulutus

  • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja
  • Puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja
  • Vartija

Lisätietoja

Kiinteistötyönantajat ry
www.kiinteistotyonantajat.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
www.pam.fi