Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Kiinteistöpalvelut

Mikä on kiinteistöpalveluala?

Kiinteistöpalveluala sisältää kiinteistön koko elinkaareen liittyvät ylläpito-, käyttäjä- ja tukipalvelut:

– Kiinteistönhoito ja ylläpito
– Puhdistus- ja siivouspalvelut
– Toimitila- ja käyttäjäpalvelut, kuten aula-, turva-, vahtimestari-, kokous-, postitus- ja ruokapalvelut
– Tekniset ja turvapalvelut
– Muut mahdolliset käyttäjä- ja tukipalvelut, kuten viher-, muutto-, ateria- ja pesulapalvelut

– Kiinteistöpalvelualan ammattilaiset vaikuttavat työllään siihen, että kiinteistöjen kunto ja arvo säilyvät koko elinkaaren ajan.
– Kiinteistön ylläpitoon tarvitaan monipalveluosaajia.
– Alan työvoimaa eläköityy kaikenaikaa.
– Ala työllistää yli 100 000 henkilöä, joista 2/3 toimii yksityisellä sektorilla.

Tutustu alan tehtäväkenttään alla olevasta linkistä:

Kuvia kipa-alasta

Miksi valita kiinteistöpalveluala ammatiksi?

– Työ on monipuolista ja oman työn jälki näkyy
– Työllisyystilanne on hyvä à varma työpaikka
– Alalla on erinomaiset etenemismahdollisuudet
– Ala on jatkuvasti kehittyvä, teknistyminen keventää työtä
– Voi vaikuttaa omaan ympäristöön ja kestävän kehityksen toteutumiseen
– Talouden suhdannevaihtelut eivät vaikuta herkästi työllisyystilanteeseen
– Alalla on tarjota erilaisia työsuhteita työntekijän elämäntilanteen mukaan
– Kaikissa kiinteistöissä tarvitaan kiinteistöpalvelualan ammattilaisia à työn voi valita hyvin erilaisista toimintaympäristöistä

Kiinteistöpalvelualan koulutus

– Alalla hyvät koulutusmahdollisuudet peruskoulutuksesta ammattikorkeakouluun.
– Perustutkinnot monialaisia tutkintoja.
– Kiinteistöpalvelualalla voi hyvin kouluttautua myös työn ohella, esim. oppisopimus-koulutuksella.
– Kouluttautuminen antaa mahdollisuuksia uralla etenemiseen.
– Koulutuksissa laaditaan opiskelijoille henkilökohtaiset suunnitelmat.

– Aiempi kokemus ja osaaminen voidaan huomioida opiskelussa.
– Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan työtehtävissä.

Kiinteistöpalvelualan työtehtävät ja kiinteistön elinkaari
KIPA1
Tunnettuja kiinteistöpalvelualan yrityksiä

ISS Palvelut, SOL Palvelut, Caverion, RTK-Palvelu, Lassila & Tikanoja, Coor

Suurimmissa kiinteistöpalvelualan yrityksissä työskentelee tuhansia ihmisiä. Yritykset panostavat henkilöstön kouluttamiseen ja huomiovat motivoituneet työntekijät uramahdollisuuksilla.

Kiinteistöpalvelualaa esittelevä Prezi

 

 

Päivitetty 11/2018