Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Kiinteistöpalvelut

Mikä on kiinteistöpalveluala?

●Kiinteistöpalveluala sisältää kiinteistön koko elinkaareen liittyvät ylläpito-, käyttäjä- ja tukipalvelut:

–kiinteistönhuolto ja ylläpito
–puhdistus- ja siivouspalvelut
–toimitilapalvelut, kuten aula-, turva-, vahtimestari-, kokous-, postitus- ja ruokapalvelut
–tekniset ja turvapalvelut
–muut mahdolliset käyttäjä- ja tukipalvelut, kuten viher-, muutto-, ateria- ja pesulapalvelut

●Kiinteistöpalvelualan ammattilaiset vaikuttavat työllään siihen, että kiinteistöjen kunto ja arvo säilyvät koko elinkaaren ajan.
●Kiinteistön ylläpitoon tarvitaan monipalveluosaajia.
●Puolet alan työvoimasta eläköityy vuoteen 2020 mennessä.
●Ala työllistää yli 100 000 henkilöä, joista 2/3 toimii yksityisellä sektorilla.

Tutustu alan tehtäväkenttään alla olevasta linkistä:

Kuvia kipa-alasta

Miksi valita kiinteistöpalveluala ammatiksi?

●työ on monipuolista ja oman työn jälki näkyy
●työllisyystilanne on hyvä à varma työpaikka
●alalla on erinomaiset etenemismahdollisuudet
●ala on jatkuvasti kehittyvä, teknistyminen keventää työtä
●voi vaikuttaa omaan ympäristöön ja kestävän kehityksen toteutumiseen
●talouden suhdannevaihtelut eivät vaikuta herkästi työllisyystilanteeseen
●alalla on tarjota erilaisia työsuhteita työntekijän elämäntilanteen mukaan
●kaikissa kiinteistöissä tarvitaan kiinteistöpalvelualan ammattilaisia à työn voi valita hyvin erilaisista toimintaympäristöistä

Kiinteistöpalvelualan koulutus

●Alalla hyvät koulutusmahdollisuudet peruskoulutuksesta ammattikorkeakouluun.
●Perustutkinnot monialaisia tutkintoja.
●Kiinteistöpalvelualalla voi hyvin kouluttautua myös työn ohella, esim. oppisopimus-koulutuksella.
●Kouluttautuminen antaa mahdollisuuksia uralla etenemiseen.
●Koulutuksissa laaditaan opiskelijoille henkilökohtaiset suunnitelmat.
●Aiempi kokemus ja osaaminen voidaan huomioida opiskelussa.
●Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan työtehtävissä.

Kiinteistöpalvelualan työtehtävät ja kiinteistön elinkaari
KIPA1
Tunnettuja kiinteistöpalvelualan yrityksiä
kipa firmat

ISS Palvelut, SOL Palvelut, Caverion, RTK-Palvelu, Lassila & Tikanoja, Coor Service Management

Kiinteistöpalvelualaa esittelevä Prezi

 

 

Päivitetty 12/2015