Opot & opet

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry järjestää oppilaanohjaajille, opinto-ohjaajille ja opettajille yhteistyökumppaniensa kanssa Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan aamupäivä -tilaisuuksia, joissa vieraillaan työmailla ja alan yrityksissä. Keskusteluja käydään nuorten tulevaisuudesta ja uramahdollisuuksista. Tarkoitus on syventää ohjaustustyötä tekevien alakohtaista työelämätietoutta.

tilaisuudet pidetään perjantaipäivisin, jolloin opinto-ohjaajilla on paras mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Tilaisuuksien järjestäminen tapahtuu ottamalla yhteyttä esimerkiksi Vetovoima ry:n asiamieheen. Koska tilaisuuksiin on hyvä saada mahdollisimman monta opinto-ohjaajaa ko. alueen ympäristöstä, järjestelyjen ja kutsujen vuoksi yhteydenotto kannattaa tehdä hyvissä ajoin.