Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Infra

Maa- ja vesirakennusala huolehtii kulkuyhteyksien (tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, lentokentät) verkostojen (vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, kaasu-, lämpö- ja sähköverkosto) ja muiden ympäristö- ja maarakenteiden suunnittelusta, rakentamisesta, materiaalituotannosta, kunnossapidosta ja käytön toimivuudesta.

Ala tuottaa ja ylläpitää maamme infrastruktuurin ja luo edellytykset elinkeinoelämälle ja yhteiskunnan toimivuudelle.

Suomen infrarakenteiden arvo on 10 prosenttia maamme kansallisvarallisuudesta – jopa 80 miljardia euroa.

Rakennustuotannon kokonaisarvo vuonna 2011 oli 29,5 mrd €, josta infrarakentamisen osuus oli 24 % (8,1 mrd €). Luku muodostuu infran rakentamisesta, kunnossapidosta ja hoidosta sekä talonrakentamiseen liittyvästä maa- ja pohjarakentamisesta. Tuotannon pääasiallisia tilaajia ovat valtio ja kunnat, talonrakentamisessa ja kaivosalalla yksityissektori.

Maa- ja vesirakentaminen on huomattava kotimainen työllistäjä. Ala työllistää suoraan 45 000–50 000 suomalaista ja välillisesti vielä paljon enemmän. Miljoonan euron  panoksella työllistyy 15 ihmistä vuodeksi.