Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Palvelupäällikkö

Palvelupäällikkö on useimmiten käytännön työn kautta urallaan edennyt ja jatkokoulutettu ammattinainen taikka mies.

Palvelupäällikkö vastaa työssään palveluliiketoiminnan asianmukaisesta käytännön toiminnasta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä. Tämä tarkoittaa, että asiakassuhteiden hoidon ohella Palvelupäällikkö organisoi työtehtäviä ja tekee läheistä yhteistyötä palveluesimiesten tai suoraan työntekijöiden kanssa.

Palvelupäällikön koulutustaustana voi olla erikoisammattitutkinto tai AMK-tutkinto.

Lisätietoja:

Kiinteistötyönantajat ry

www.kiinteistotyonantajat.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

www.pam.fi

Ammattiliitto Pro

www.proliitto.fi