Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Palveluesimies

Palveluesimiehen palvelukokonaisuus voi koostua kiinteistönhoidosta, siivouksesta, ym. toimitilapalveluista. Esimieheksi edetään usein yrityksen sisältä. Palveluesimiehen vastuulla ovat asiakkuudet, palveluiden sujuvuus ja laatu sekä kustannustehokkuus. Tärkeä osa työtä on esimiestehtävät ja työtiimin hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kehittäminen. Tähän liittyvät rekrytointi, työvuorojärjestelyt ja alaisten koulutuksesta huolehtiminen.

Alan perusteet tulee olla hyvin halussa, jotta esimies pystyy tukemaan työntekijöitään työssään. Hyvä esimies kantaa vastuuta ja on koulutusmyönteinen, joustava, tuloksellinen sekä organisointitaitoinen. Työyhteisöt ovat usein monimuotoisia ja -kulttuurisia, joten on erittäin tärkeää tulla toimeen erilaisten ja erikielisten ihmisten kanssa. Hyvä esimies voi edetä urallaan esimerkiksi palvelupäälliköksi tai kehitystehtäviin.

Koulutus

  • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja
  • Laitoshuoltajan ammattitutkinto
  • Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto
  • Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
  • Kiinteistönhoitajan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
  • Restonomin ammattikorkeakoulututkinto, toimitilapalveluiden suuntautumisvaihtoehto

Lisätietoja

Kiinteistötyönantajat ry
www.kiinteistotyonantajat.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
www.pam.fi

Ammattiliitto Pro
www.proliitto.fi