Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu kiinteistön tekniikan tarkkailua, huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa. Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja isännöintiyritysten palveluksessa. Ammatissa tarvitaan itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä asiakaspalvelutaitoja, kuten seuraavassa kertoo kiinteistönhoitaja Eero Kumpulainen.

Nimi: Eero Kumpulainen, 26. 
Ammatti: 
Kiinteistönhoitaja
Työpaikka:  ISS Palvelut Oy, Lahti.
Muuta: Kotona minulla on vaimo sekä 2- ja 4-vuotiaat tyttäret.

Missä opiskelit alalle?

Suoritin Koulutuskeskus Salpauksessa Kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon oppisopimuksella.

Millaista opiskelu oli?

Opiskelu koostui neljästä viikon mittaisesta lähijaksosta, joilla käytiin varsin intensiivisesti teoriaa alan eri osa-alueilta. Käytännön työtehtävät opittiin työpaikalla aidoissa työtilanteissa ja työympäristöissä. Teoriajaksoista suoritettiin näyttöjä omissa työkohteissa.

Miksi tämä ala kiinnostaa sinua?

Omassa työssäni pääsen suunnittelemaan ja toteuttamaan omia töitäni varsin vapaasti, työ on varsin yrittäjämäistä. Työssä saa ja tarvitsee ottaa vastuuta, mutta samalla saa päättää pitkälle omista tekemisistään. Kaiken aikaa oppii uutta ja aina voi oppia lisää.

Mistä saat onnistumisen kokemuksia työssäsi

Hyvin hoidetusta työstä, kun jonkin suuremman työn on suorittanut hyvin ja kehtaa selkä suorana sanoa, että tuo on minun tekemäni. Myös hyvin hoidettu asiakastilanne, esim. reklamaatio, jonka hoidosta saa kiitosta.

Millaiselle ihmiselle tämä ala sopii ja millaiselle puolestaan ei niin hyvin?

Alalla hyviä ominaisuuksia ovat rauhallisuus, stressin sieto ja asiakaspalveluhenkisyys. Työtilanteet ovat välillä kiireisiä ja suuriakin päätöksiä täytyy tehdä nopeasti, mutta samalla täytyy pysyä rauhallisena ja hoitaa asia kerrallaan vaikka tehtäviä töitä olisi useampia samaan aikaan. Maalaisjärkeä pitää olla.

Kerro miten viihdyt työnantajallasi?

Viihdyn erittäin hyvin, työyhteisössä henki on hyvä ja työnantaja kannustaa opiskelemaan ja kehittymään työssä. Koulutus auttaa työntekoa ja lisää luottamusta omiin kykyihin ja sitä kautta motivoi.

Mitä tehtäviä kuuluu ns. tyypilliseen työpäivääsi?

Kiinteistönhoitajan työssä ns. tyypillistä työpäivää ei ole, jokainen päivä on erilainen ja aina tulee yllätyksiä, päivittäiset työtehtävät vaihtelevat kiinteistön teknisestä ylläpidosta ulkoalueiden hoitoon tai käyttäjien opastukseen. Tyypillisiä työtehtäviä ovat ulkoalueiden siivous, viheralueiden hoito, ilmanvaihto tai vesikaluste huollot sekä pienet korjaus ja ylläpitotyöt, esim. ovien ja lukkojen korjaus.

Mitä tekijöitä arvostat yleensä tässä ammatissa?

Vapaus ja monipuolisuus, saa paljolti päättää ja suunnitella oman päiväohjelmansa ja harvoin on kahta samanlaista työpäivää peräkkäin.

Missä näet itsesi 10 vuoden päässä?

10 vuoden päästä olen suorittanut ainakin kiinteistönhoidon erikoisammattitutkinnon ja toimin mahdollisesti palveluohjaajana tai esimiehenä. Kiinteistöalalla on hyviä mahdollisuuksia edetä uralla ja kouluttaa itseään.

Linkit:

ISS Palvelut Oy

Koulutuskeskus Salpaus