Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Ympäristösuunnittelija

Ympäristösuunnittelija suunnittelee rakennettavia alueita – asuinalueita, puistoja tai teollisuusalueita. Hän arvioi alueiden käyttöä ja liikennejärjestelmiä tai suunnittelee liikenteen haittojen vähentämistä, ilmansuojelua ja meluntorjuntaa.

Koulutus

  • insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan koulutusohjelmassa (miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto)
  • diplomi-insinöörin tutkinto teknillisessä yliopistossa yhdyskunta- ja ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdossa
  • arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinto teknillisessä yliopistossa

viher ympäristö

 

Päivitetty 04/2020