Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun välinen raja ei ole tarkka, vaan molemmissa on kyse maankäytön suunnittelusta. Kysymys on pikemminkin painotuseroista: kun yhdyskuntasuunnittelussa painotetaan laaja-alaista suunnittelua, suunnittelun perustamista tieteelliseen tutkimukseen ja monialaiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön, kaupunkisuunnittelussa taas korostuvat yksityiskohtaisempi suunnittelu ja muodonanto, kaupunkirakennustaide ja sitä kautta arkkitehdin keskeinen rooli.

Koulutus:

Suomessa yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu ei ole oma ammattinsa omine koulutusohjelmineen, vaan alalle voidaan suuntautua mm. arkkitehdin, maisema-arkkitehdin ja maanmittausinsinöörin opintojen pohjalta.Koulutus antaa pohjan sille, minkälaisiin yhdyskuntasuunnittelun tehtäviin voi suuntautua.

Lyhennetty lähdetekstistä: Kimmo Lapintie: kurssi Lähde: A-36.1150 Johdanto yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun

 

Yhdyskuntasuunnittelija työssään.

Yhdyskuntasuunnittelija työssään.

Yhdyskunta

Lisätietoja

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
www.safa.fi
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry
www.atl.fi

 

 

Päivitetty 04/2020