Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

LVI-suunnittelija

 

LVI-insinöörit toimivat LVI-alan monipuolisissa asiantuntijatehtävissä, joista tyypillisiä ovat esimerkiksi suunnittelu-, projektinhoito- ja valvontatehtävät. Työ kohdistuu rakennusten lämmitykseen, vesihuoltoon ja ilmastointiin, joiden ansiosta rakennuksesta saadaan toimiva ja terveellinen asumis- tai muuhun käyttöön.

Tietomallintaminen on LVI-suunnittelussa arkipäivää.

Tietomallintaminen on LVI-suunnittelussa arkipäivää.

Koulutus 

LVI-tekniikan perusopetus rakentuu vahvalle matemaattis-luonnontieteelliselle perustalle, joka antaa valmiudet työelämässä uusien asioiden ja sovellusten kehittämiseen. Keskeisiä perusilmiöitä ja periaatteita opitaan termodynamiikan, lämmönsiirto-opin ja virtausmekaniikan kursseilla. Tämän perustan varaan rakentuvat alan soveltavat opinnot lähtien sisäilmasto- ja vesihuoltoasioista ja päättyen järjestelmien suunnitteluun, ilmastoinnin erityiskysymyksiin sekä LVI-järjestelmien mittauksiin. Jatko-opinnoissa syvennetään osaamista valitulla LVI-tekniikan alueella sekä suoritettavien opintojen kautta että tekemällä omaa tutkimustyötä.

Lisätiedot 

Aalto yliopisto

LVI ala

Ammattinetti

LVI-Tekniset Urakoitsijat

 

 

 

 

Päivitetty 04/2017