Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Rakennustyönjohtajat

Työmaamestarit (nuorempi ja vanhempi) johtavat erilaisia rakennustöitä. He huolehtivat, että työ tehdään suunnitelmien ja rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti ja turvallisesti. Jokaisella rakennustyömaalla tulee lain mukaan olla vastaava työnjohtaja (vastaava mestari), joka johtaa ja valvoo rakennustöitä. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden organisointi, aikataulujen laadinta sekä hankintojen valmistelu. Hän huolehtii myös ympäristö- ja laatujärjestelmien toteuttamisesta. Kaikilla rakentamisen osa-alueilla, mm. LVI- tekniikan töillä, on omat erityistyönjohtajansa

Koulutus

  • rakennusmestarin tutkinto ammattikorkeakoulussa
  • insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulun rakennustekniikan tuotantoon suuntautuneessa koulutusohjelmassa
  • insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelmassa

Lisätietoja

Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry
www.rkl.fi

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

www.ria.fi

Ammattiliitto Pro

www.proliitto.fi

Rakennusteollisuus RT ry
www.rakennusteollisuus.fi