Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

TET

Työelämään tutustuminen rakennusalalla

Rakennusalalla on koottu yrityksille ja koululaisille omat rakennusalalle soveltuvat oheet siitä, miten työelmään tutustumisen (TET) jakson voi järjestää ja mitä siihen osallistuminen antaa yritykselle koululaiselle.

TET tukee nuorta ammatinvalintaan ja jatkokoulutukseen liittyvissä asioissa. Yritykselle TETtiläinen tuo tullessaan uusia mahdollisuuksia. Koko rakennusala kokee, että on tärkeää olla mukana TET-toiminnassa. Nuorista tulevaisuuden osaajista on kilpailemassa moni muukin ala.

Mitä TET voi antaa?

Monipuolisen osaamisen varmistamiseksi rakennusalan pitää osata kertoa nuorille tulevaisuuden tekijöille alan monipuolisuudesta sekä lisätä läpinäkyvyyttä. TET-jaksot ovat tähän loistava työkalu. Niiden halutaan innostaa nuoria hakeutumaan alalle. TET-jaksoja järjestetään kaikille yläkouluikäisille ympäri Suomen, joten kohderyhmänä on koko ikäluokka.

Mielikuva rakennusalasta ja yrityksestä, jossa nuori tutustumisjaksonsa suorittaa, ei rajoitu pelkästään TET-jakson käyneeseen nuoreen, vaan kulkeutuu hänen mukanaan perheeseen ja ystäville. Oppilaiden tarinoita TET-jaksoilta saa ja kannattaa jakaa eri medioissa. Aktiivinen keskustelu TET-jaksoista asian elossa.

Yritykselle tutustumisjaksolle saapuva TETtiläinen on nuori, alasta kiinnostunut assistentti, jolle jakso on usein ensikosketus työelämään. Jakson aikana nuori oppii paljon työelämän perusasioita, ja moni TETtiläinen onkin hakenut jakson jälkeen samaan yritykseen tutustu ja tienaa -ohjelmaan. Kenties joku TET-harjoittelija on jopa yrityksen tuleva johtaja!

Uudistunut TET-jakso on kevyt toteuttaa

Työelämään tutustumisjakso on perinteisesti nähty nuoren ensimmäisenä työsuhteena. Koska nuorella ei ole työkokemusta eikä esimerkiksi työturvallisuuskorttia, hänellä teetetään usein kaikkein yksinkertaisimpia tehtäviä. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, ja tämän kaltainen ajattelu johtaa usein sisällöltään hyvin yksipuoliseen ja nuoren näkökulmasta tylsään tutustumisjaksoon.

Uudenlaisen lähestymistavan mukainen TET-jakso on turvallinen, kevyt järjestää ja houkuttelee alalle erilaisia ihmisiä. Kaikkein eniten nuori saa jaksosta irti, kun hän pääsee tutustumaan erilaisiin toimenkuviin seuraamalla kokeneiden tekijöiden työskentelyä. Pelkkä mapittaminen, lakaiseminen tai kahvin keittäminen ei anna todellista kuvaa työelämästä ja erilaisista uravaihtoehdoista millään alalla. Kisälleiksi kasi- ja ysiluokkalaisista ei vielä ole, mutta innokkaiksi oppipojiksi ja -tytöiksi kyllä!

Käytännössä TET-jaksoon voi kuulua esimerkiksi

  • turvallisuushavainnointi ja TR-mittauksiin osallistuminen
  • kaikenlaiset assistentin työt ohjaajan mukana kulkiessa
  • yrityksen erilaisten toimenkuvien kartoittaminen esimerkiksi valmista haastattelupohjaa hyödyntäen (tavoitteena koko yrityksen toimintaan tutustuminen)
  • oman aluesuunnitelman laatiminen tyhjälle kartalle
  • yrityksen nettisivujen tutkiminen: Löytyykö sivuilta helposti tietoa? Minkälaisia mielikuvia sivujen pohjalta syntyy?
  • materiaalin, kuten valokuvien ja videoiden, tuottaminen sosiaalisen median kanaviin
  • Lisää ideoita löydät TET-jakson esimerkkilukujärjestyksestä. Lukujärjestys on jaettu kolmen tunnin mittaisiin osiin, joista voit valita soveltuvimmat ja käyttää niitä jakson ideoinnin tukena.

TET-jakson toteutustapa on todella vapaa. Vaarallisia töitä nuorilla ei tule teettää, mutta lähes kaikki muu on sallittua ja vain mielikuvitus on rajana. Lue lisää TET-jaksoon liittyvistä mahdollisuuksista ja rajoituksista:

Työnantajalle suunnattu TET-ohje

TET-ohjajaan muistilista

TET-mallilukujärjestys