Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto jakaantuu kahteen osaamisalaan

Automaatioasentaja

Sähköasentaja

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.

Automaatioasentajan opintojen aikana tutuksi tulevat
 • sähköasennustekniikka
 • sähköohjaustekniikka
 • mittaus- ja säätötekniikka
 • elektroniikka
 • sovellettu tietotekniikka (mm. ohjelmoitavat logiikat, cad-ohjelmat)
 • automaatiotekniikka
Sähköasentajan opintojen aikana tutuksi tulevat
 • kiinteistöjen sähköasennukset
 • automaatioasennukset
 • sähkökoneet
 • jakeluverkkotekniikka
 • sähkösuunnittelu
 • sähkölaitteiden kunnossapito- ja käyttötehtävät
Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Päivitetty 4/2020