Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Rakennusinsinööri

Rakentamista ja korjaamista tulee aina olemaan

Rakennusala ja rakennusinsinöörin koulutus tarjoavat sinulle hyvin palkatun, arvostetun ja monipuolisen tehtäväkentän rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.
Työllistymisnäkymät talorakentamisen ja maarakentamisen insinööreille ovat siis hyvät. Uusia osaajia tarvitaan muun muassa rakennustuotantoon, Infrahankkeisiin, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennustuoteteollisuuteen sekä kiinteistön hallintaan ja kunnossapitoon. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla mukana varmistamassa rakennuskantamme kuntoa, asumisen terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristömme elinvoimaisuutta.
Rakennusinsinöörinä ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentelet useimmiten tiimeissä: toimistossa, rakennustyömailla työnjohdossa tai teollisuudessa. Osaat ratkaista ongelmia luovasti ja hallitset ihmissuhdetaidot.
Sinulla on tietotekniset valmiudet ja pystyt toimimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Voit myös työskennellä kansainvälisessä ympäristössä.

Koulutuksen keskeinen sisältö

Opintojen ensimmäisen puolentoista vuoden opiskelet yleisiä rakennustekniikan opintoja. Tämän jälkeen voit suuntautua talonrakennuskohteiden rakennesuunnitteluun, talonrakentamisen tai infrarakentamisen projektien johtamiseen.

Opiskelet insinööriksi pääsääntöisesti luokkaopetuksessa, kenttätyössä ja käytännön työtilanteissa, ajanmukaisissa laboratorioissa ja atk-luokissa sekä sovellat oppimaasi muissa työelämäyhteyksissä käytäntöön ja arkipäivän todellisuuteen.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Perusopintojen suorittamisen lopussa valitset oman suuntautumisesi. Suuntautumisen voit valita esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:
Rakennetekniikan opinnoissa kehitytään teräs-, betoni- ja puurakentamisen rakennesuunnittelun ja korjausrakentamisen asiantuntijaksi.
Rakennustuotannon opinnoissa opitaan työmaatekniikkaa, tuotannonohjausta ja esimiestoimintaa erikoistuen lisäksi korjausrakentamiseen.
Infrarakentamisen opinnoissa perehdytään liikenneväylien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.

Opinnot koostuvat yleensä seuraavista opinnoista:
kaikille yhteiset rakennustekniikan perusopinnot (90 op)
suuntautumisen mukaiset opinnot (90 op)
vapaasti valittavat opinnot (15 op)
harjoittelu (30 op)
opinnäytetyö (15 op)

Opinnäytetyö

Koulutukseen kuuluva opinnäytetyö (15 op) on suunnittelu-, tutkimus- tai tuotekehitystyö elinkeinoelämälle tai ammattikorkeakoululle.

Tehtävänimikkeitä

Suunnitteluinsinööri (rakennus), Yhdyskuntasuunnittelija, Ostopäällikkö, Työnjohtaja (rakennus), Yrittäjä, Myynti-insinööri, Työpäällikkö (rakennus), Työntutkimusinsinööri (rakennus), Kustannuslaskija, Tarkastusinsinööri (rakennus), Tuotantoinsinööri (rakennus)

Pätevyys

Rakennetekniikan oppimispolun valitsevilla on mahdollista saavuttaa vaativan vaativuusluokan rakennesuunnittelijan pätevyys ja rakennustuotannon oppimispolun valitsevilla on mahdollista saavuttaa vaativan vaativuusluokan työnjohtajan pätevyys.

Kansainvälistyminen

Rakennustekniikan opiskelijana sinulla on monia mahdollisuuksia kansainvälistyä. Halutessasi voit opiskella osan tutkinnostasi ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai lähteä ulkomaille suorittamaan työharjoittelua.
Aina ei tarvitse lähteä ulkomaille asti hakemaan kansainvälisyyttä ja kielitaitoa. Esimerkiksi Construction Engineering -koulutusohjelmassa voit opiskella Hämeenlinnassa täydet rakennustekniikan opinnot englannin kielellä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Soveltuva AMK-tutkinto ja sen jälkeinen kolmivuotinen työkokemus antavat kelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon. Hakukelpoisuus yliopistojen ylempiin korkeakoulututkintoihin pitää selvittää erikseen ko. yliopistosta. Soveltuvan AMK-tutkinnon jälkeen voi myös hakea suorittamaan ammatillista opettajankoulutusta.

 

Päivitetty 4/2020