Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto jakaantuu kolmeen osaamisalaan

 

Kiinteistönhoidon osaamisala, Kiinteistönhoitaja

Kotityöpalvelujen osaamisala, Kodinhuoltaja

Toimitilahuollon osaamisala, Toimitilahuoltaja

 

Lisätiedot:

Siistii Hommaa #

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon osaamisalansa mukaisesti.

Kiinteistönhoito

Tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla kiinteistönhoitoon liittyvillä tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan  kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen,  LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon, rakennusteknisiin korjaustöihin ja työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen.

Toimitilahuolto

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnittella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Kiinteistöpalvelualan monet mahdollisuudet

Päivitetty 4/2020