Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto jakautuun neljään osaamisalaan

Rakennusmaalauksen osaamisala

Lattianpäällystyksen osaamisala

Teollisen pintakäsittelyn osaamisala

Tuotemaalauksen osaamisala

Rakennusmaalari

Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittanut maalari osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä. Hän osaa myös tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteet. Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi hänellä voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien maalaustyöt. Lisäksi hän osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita.

Lattianpäällystäjä

Lattianpäällystyksen osaamisalan suorittanut lattianpäällystäjä osaa tehdä lattianpäällystyksen esitöitä monipuolisesti sekä matto- ja lukkoliitostuotteiden asennuksia. Tämän lisäksi hänellä voi olla osaamista laatoituksen, vedeneristyksen tai betonilattioiden pinnoituksesta.

Teollinen pintakäsittelijä

Teollisen pintakäsittelyn osaamisalan suorittanut pintakäsittelijä voi työskennellä metallituotemaalaamossa tai teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa. Hän voi olla erikoistunut metallituotteiden pintakäsittelyyn, mikä sisältää esimerkiksi korroosionestokäsittelyitä ja ruiskumaalausta. Pintakäsittelylaitoksissa hän voi hoitaa pintakäsittelylinjoja tehden erilaisia kemiallisia pintakäsittelyitä sekä kuumasinkitystä.

Tuotemaalaaja

Tuotemaalauksen osaamisalan suorittanut pintakäsittelijä osaa maalata, petsata ja lakata erilaisia tuotteita, kuten kiinteitä rakennusosia ja huonekaluja. Hän osaa sivellinmaalauksen ja ruiskumaalauksen ja osaa hoitaa pintakäsittelylinjaa. Hän voi olla erikoistunut myös kiinteiden rakennusosien ja huonekalujen entisöintiin ja koristemaalaukseen.

Yleistä

Rakennusalalla pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaneet työllistyvät maalaus-, tapetointi-, laatoitus- ja lattianpäällystystöihin. Metalliteollisuudessa tarvitaan ruiskumaalareita, jauhemaalareita, korroosionestomaalareita, kumi-, muovi- ja laattapinnoittajia sekä metalliruiskuttajia, sinkitsijöitä ja muita pintakäsittelijöitä. Tuotemaalauksessa tarvitaan monitaitoisia pintakäsittelijöitä tuotteiden sekä kiinteitä rakennusosia maalaamisen, lakkaamiseen ja värjäämiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin, maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinnon tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

 

Päivitetty 4/2020