Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Uratarinat

Sivustolle on koottu KIPA-alan ammattilaisten haastatteluja työuristaan

 

IDA LUO URAA ISS PALVELUISSA

Olen Ida Stigzelius, aloitin työni kiinteistöpalvelualalla ISS Palveluissa vuonna 2009 monipalvelutyöntekijänä. Työtehtäviini kuuluivat siivous, postitus ja toimistopalvelu tehtävät.

Esimieheni ehdotti minulle kehityskeskustelussa oppisopimuskoulutusta ja syksyllä 2010 aloitin laitoshuoltajan ammattitutkinnon. Oppia tuli paljon ja uusi tieto laajensi näkemystäni siivousalasta. Koulutuksen aikana pääsin verkostoitumaan samaa työtä tekevien kanssa. Opiskeluni kesti vuoden, suoritin näyttötutkinnon ja sain ammattitutkintotodistuksen.

Jo opiskeluaikana siirryin palveluohjaajaksi. Vastuulleni kuuluu uusien työntekijöiden perehdytys, tarviketilaukset ja työn laadun seurata. Varmistan myös, että työt toteutuvat asiakaskohteissa sovitusti ja kaikkien työt sujuvat suunnitellusti. Tarvittaessa osallistun työntekoon asiakaskohteissa.

Tykkään nykyisestä työstäni, jossa voin tehdä monipuolisesti niin käytännön siivoustyötä kuin suunnittelutyötä. Työssä onnistumiset tekevät työstä motivoivaa. Pidän itseni kehittämisestä ja siksi aloitin siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon syksyllä 2012.

001 Ida Stigzelius

 

 

REIPASTA KIINTEISTÖPALVELUA

 

RTK-Palvelussa on rento meininki. Tampereen yksikönpäällikkö Minna Halmeesta huomaa heti, että tämä pomo ei turhia nipota. Kouluttaja Minna Kyllinen tietää miten hommat hoidetaan ja mikä koulutuksessa on sitä kaikkein oleellisinta. Myös naisten huomioon päässyt Kiinteistönhoitaja Juho Laamanen on työpaikkaansa tyytyväinen.

Molemmat Minnat ovat pätevöityneet nykyisiin tehtäviinsä pitkän työkokemuksen ja jatkuvan kouluttautumisen kautta. ”RTK-Palvelussa uran tekeminen on arkitodellisuutta. Yritys kouluttaa henkilöstöään ja tukee mielellään motivoituneiden työntekijöiden urakehitystä”, sanoo Minna Kyllinen.  Jatkuva kehittäminen on arvo, jolla haluamme korostaa ihmistemme tuntemaa ylpeyttä omasta ammattitaidostaan.

Uransa alkupuolella olevalla Juholla on takana rakennusalan perustutkinto ammattikoulusta ja RTK-Palvelussa oppisopimuksella hankittu kiinteistönhoitajan perustutkinto. ”Kiinteistöpalvelualalla hommat ovat mukavia, työtehtävät itsenäisiä ja ansiotasokin on kohdallaan”, toteaa Juho.

Juhon normipäivä alkaa aamulenkin ajamisella ja taloyhtiöiden piha-alueiden puhdistuksella. Sen jälkeen hän kurvailee konttorille ja hakee päivän työmääräimet. Tyypilliset huoltotehtävät liittyvät vesikalusteisiin ja pieniin sähkövikoihin. Vuotava hana pitää osata korjata ja lukkoon mennyt ovi on käytävä avaamassa, kun tarve vaatii. Juhon toimenkuva on suurelta osin myös asiakaspalvelua. ”Pelkkä vian korjaus ei riitä – myös asiakassuhteet on pidettävä kunnossa”, painottaa Juho.

RTK 1 muokattu