Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Arkkitehti

Tavoite

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman tavoite on kouluttaa monipuolista arkkitehtuurin osaamista omaavia asiantuntijoita. Ohjelma antaa valmiuksia rakennusten suunnitteluun ja korjausrakentamiseen, yhdyskuntasuunnitteluun ja tutkimukseen. Ohjelma antaa tietämyksen arkkitehtuurin historiaan ja rakennusten suojeluun.

Koulutuksen sisältö

Opintojen keskeiset sisällöt ovat Arkkitehtuurin historia ja korjaussuunnittelu, Nykyaikainen arkkitehtuuri, Rakennussuunnittelu ja Yhdyskuntasuunnittelu. Opintojen suoritustavat ovat ryhmäopetus, luento-opetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely ja harjoittelu. Tutkinto-ohjelma suoritetaan maailman pohjoisimmassa arkkitehtikoulussa. Siinä yksi painotus on pohjoisen ilmaston olosuhteet ja arkkitehtuuri. Tällä tavoin se erottuu muista koulutusalan ohjelmista ja tutkinnoista Suomessa, Euroopassa ja pääosin maailmanlaajuisesti.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Maisterivaiheessa valitaan opintosuunnan moduuli 30 op, Täydentävä moduuli 30 op, syventävä moduuli 30 op ja diplomityö 30 op. Opintosuuntien moduuleita ovat Design-led Urban Renewal ja kestävän kehityksen rakennussuunnittelu. Täydentäviä moduuleja ovat kestävä kaupunkikehittäminen ja julkisten rakennusten suunnittelu ja restaurointi. Syventäviä moduuleja ovat strateginen yhdyskuntasuunnittelu ja Advanced architectural design. Diplomityö on opintojen päätöstyö.

Opinnäytetyö

Valmistumiseen liittyviä muita vaatimuksia ovat sujuva suomen ja ruotsin kielen taito, kypsyysnäyte, kandidaatin työ. Opinnäytetyö eli diplomityö osoittaa valmiuksia harjoittaa arkkitehdin ammattia: kuten suunnitella rakennuksia tai laatia kaavoja tai tehdä suojelutoimenpiteitä tai korjauksia olemassa oleviin rakennuksiin. Tutkimuspainotteinen diplomityö osoittaa valmiuksia tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaan sekä perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin.

Uramahdollisuudet

Valmistuneiden ammattinimikkeitä voivat olla mm. rakennussuunnittelija, projektiarkkitehti, pääsuunnittelija, yrittäjä, kaavoittaja, rakennussuojelija ja tutkija.

Pätevyys

Tutkinto antaa pätevyyden harjoittaa arkkitehdin ammattia EU:n alueella paikallisten lakien ja määräysten puitteissa.

Kansainvälistyminen

Arkkitehtikouluilla on kansainvälinen maisteriohjelma. Suuri osa Arkkitehtuurin yksiköiden opiskelijoista käy ulkomailla opiskelijavaihdossa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Arkkitehtuurin yksiköt tekevät paljon opetusyhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Ohjelmissa käy useita vierailevia luennoitsijoita. Osa opinnäytetöistä tehdään yhteistyöhankkeina yrityksiin, valtiolle tai kunnille.

Tutkimukselliset painopisteet

Aallon, Tampereen ja Oulun yliopistojen arkkitehtuurin yksiköt kouluttavat tohtoriopiskelijoita korkeatasoisen tutkimuksen tekemisessä. Koulutuksen keskipisteessä ovat pohjoinen rakentaminen, ekologisuus ja kestävä kaupunkikehittäminen ja kestävä ympäristö.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteritutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden tohtorintutkintoon.

 

Päivitetty 4/2020