Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Viherrakentaminen

Viher- ja ympäristörakentajat ovat osaavia ammattilaisia ja yrittäjiä. Viher- ja ympäristörakentajien työn jälki näkyy lähes jokaisen suomalaisen asuinympäristössä. Alan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 reilut 200 miljoonaa euroa ja jäsenyritykset työllistävät kesäaikana noin 3 000 henkilöä.

Pääasiakkaita ovat julkinen sektori (kunnat, kaupungit, seurakunnat, valtio), rakennusliikkeet, asunto- ja kiinteistöyhtiöt sekä yksityiset ihmiset.