Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry

  • edistää rakennus- ja kiinteistöpalvelualan tunnettuutta ja  vetovoimaa ammatinvalintaikäisten nuorten keskuudessa
  • jakaa tietoa alan ammateista ja koulutusmahdollisuuksista
  • kannustaa nuoria hakeutumaan alan toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen
  • myötävaikuttaa riittävän työvoiman saamiseen kira-alalle.

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry:n taustalta löytyvät Kira-alan keskeisimmät liitot.

 

Vetovoiman motto