Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Pintatoimiala

Pintakäsittelyala on monipuolinen ja haastava ala, joka käsittää niin uudis- ja korjauskohteiden rakennusmaalauksen, teollisuusmaalauksen eri olosuhteissa, lattianpäällysteiden asentamisen kuin myös muut eri pintojen käsittelyyn liittyvät työtehtävät.

 

Perustietoa pintakäsittelyalasta 

Pintakäsittelyala on laaja ja monipuolinen ammattiala, joka voi sisältää esimerkiksi maalarin, lattianpäällystäjän ja teollisen pintakäsittelyn töitä. Alan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, sillä ala käsittää niin uudis- ja korjauskohteiden rakennusmaalauksen, teollisuusmaalauksen eri olosuhteissa, lattianpäällysteiden asentamisen kuin myös muut eri pintojen käsittelyyn liittyvät työtehtävät.

Tyypillinen työnantaja maalarille onkin alalla toimiva urakoitsija, maalaus- tai rakennusliike. Lisäksi  töitä voi hyvin tehdä myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Mitä ominaisuuksia alalla vaaditaan?

Pintakäsittelyalalla menestyy parhaiten oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, kädentaitoja ja siisteyttä arvostava työntekijä. Paras puoli alassa on hyvin konkreettinen oman työnjäljen näkyminen, sillä pintakäsittelyalan ammattilaiset vastaavat hyvin pitkälti rakennusten ulkonäöstä.

Työssä korostuu eri työmenetelmien tuntemus sekä suunnittelu- ja organisointitaidot. Myös sosiaalisuus on tärkeää, sillä pintakäsittelyalan ammattilainen työskentelee tyypillisesti tiiviissä yhteistyössä muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Yleisesti maalarin työ on erittäin vaihtelevaa, ja se tehdään itsenäisesti tai ryhmätyönä sekä sisä- että ulkotiloissa. Työt suoritetaan yleensä valmiiden suunnitelmien ja ohjeiden mukaan, mutta työjärjestyksen päättäminen on usein maalarin vastuulla.

Pääsääntöisesti maalausalan työtehtävät ovat normaalia päivätyötä, mutta työajoissa on yritys- ja työmaakohtaisia sekä tehtäväkohtaisia vaihteluita riippuen työn kiireellisyydestä. Työ sisältää usein matkustusta paikkakunnan sisällä, sillä tyypillisesti maalauslan työt suoritetaan työmailla, joiden päättyessä siirryrään seuraavalle työmaalle.

Perinteisesti pintakäsittelyala on ollut alana varsin miesvaltainen, mutta tilanne on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tällä hetkellä monessa ammattikoulussa enemmistö uusista opiskelijoista on naisia. Ala ei siis ole sukupuolisidonnainen ja sopii aivan yhtä hyvin naisille kuin miehille.

Työtilanne ja palkkaus

Sanonta ”ammattilaisille riittää kysyntää” pitää ehdottomasti paikkansa myös pintakäsittelyalalla. Koulutus ja käytännön työtehtävissä kerrytetty osaaminen tarjoavat erittäin hyvät mahdollisuudet työllistyä. Pintakäsittelyalan työtehtäviä ei myöskään voi siirtää ulkomaille, vaan työt tulevat myös aina pysymään Suomessa. Lisäksi alalla on lähivuosina tarjolla paljon vakituisia työpaikkoja nuorille ammattilaisille, sillä tuhannet ammattiosaajat ovat jäämässä eläkkeelle. Ala on koko rakennusalan tapaan kuitenkin riippuvainen suhdanteista ja osaksi myös vuodenajoista, mutta yleisesti ottaen työtilanne on tällä hetkellä hyvä, eikä merkkejä sen merkittävästä heikkenemisestä ole näkyvissä.

Pintakäsittelyalan palkkaus pohjautuu ensisijaisesti työntekijän kokemukseen, osaamiseen ja nopeuteen. Maalausalan työt tehdään joko aika-, suorite- tai urakkapalkalla. Aikatöissä työntekijän palkkaryhmä ja minimipalkka määräytyvät työntekijän ammattitaidon ja kouluttautumisen perusteella, jonka lisäksi on mahdollista maksaa myös niin sanottua henkilökohtaista lisää. Lisäksi työmaakohtaiset kertaluontoiset lisät ovat alalla yleisiä.

Palkkatilastojen mukaan alan keskituntiansio ilman lisiä oli vuoden 2019 lopussa 16,45 €/h.

Esimerkki työtehtäviä

Rakennusmaalaus

Merkittävä osa alalla työskentelevistä henkilöistä työskentee rakennusmaalareina. Rakennusmaalarit tekevät uudisrakennus- ja remontointikohteissa maalaus-, tapetointi-, pinnoitus- ja laatoitustöitä. Erityisosaamista vaativia tehtäviä ovat muotoilu-, koriste- ja kuviointimaalaus sekä vanhojen kohteiden entisöinti. Sisällä maalaustyö kohdistuu seiniin, kattoihin, oviin, metallipintoihin, ikkunoihin, lattioihin jne. Ulkona maalataan seiniä, sokkelia, kattoja, parvekkeita, ikkunoita, ovia, pihakalusteita jne. Käytettävät maalit vaihtelevat sisä- tai ulkokäytön ja pintojen materiaalien mukaan.

Teollisuusmaalaus ja -pinnoitus

Teollisuuden pintakäsittelytyöt muodostavat laajan joukon teollisuuden tarpeisiin suoritettavista erittäin vaativista pinnoitustöistä. Työ voi pitää sisällään esimerkiksi lattiapinnoituksia epoksi-, polyuretaani- ja akryylipinnoitteilla tai muiden pintojen kemikaalinkestäviä pinnoitustöitä.

 

Sopiva allalletulo tutkinto on Pintakäsittelyalan perustutkinto.

Katso alta video, jossa Saimaan ammattiopisto Sampon opiskelijat kertovat opiskelustaan.