Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Opiskelijat

Siivoojista ja kiinteistönhoitajista monipalveluammattilaisia –
kiinteistöpalvelualan koulutus uudistuu

Kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutussisällöt
uudistuvat 1.8.2013 alkaen. Uudistustyön taustalla ovat yritysten vaikeudet
löytää osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä.

Uudistuksen ansiosta nykyiset kiinteistönhoitajan ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot kattavat jatkossa koko kiinteistöpalvelualan
tehtäväkentän, myös siivouksen.

– Alan yritykset tarvitsevat yhä enemmän moniosaajia, joilla on yhden kapean
koulutusoppimäärän sijasta tietotaitoa kiinteistöpalvelualan eri osa-alueilta.
Erilaisia tehtäviä pitäisi pystyä hoitamaan joustavasti kulloisenkin
asiakastarpeen mukaan, kertoo henkilöstön kehityksestä SOL Palvelut Oy:ssä
vastaava johtaja ja alan koulutustoimikunnan puheenjohtaja Merja Oljakka.

– Esimerkiksi toimitilahuoltajan eli siivoojan työnkuvaan voi sisältyä myös
puhelinvaihteen hoitoa, postipalveluja ja piha-alueiden huoltoa, Oljakka
kuvailee.

Koulutuksessa painotetaan aiempaa enemmän myös teknistä osaamista, kustannus-,
energia- ja ympäristötehokkuutta sekä ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä ja
vuorovaikutustaitojen hallintaa.

– Uudet tutkinnot vastaavat alan työnantajien ja heidän asiakkaidensa
tarpeisiin ja edesauttavat näin työllistymistä yhä monipuolisempiin tehtäviin,
toteaa Kiinteistöpalvelut ry:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax.

Uudistustyö on toteutettu tiiviissä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen,
työnantajien, työntekijöiden, oppilaitosten ja opiskelijoiden edustajien
kesken.

– Tavoitteenamme on ollut lisätä hyvin työllistävän alan vetovoimaa
rakentamalla tutkinnot aiempaa houkuttelevimmiksi, kertoo Palvelualojen
ammattiliitto PAM ry:n sopimusasiantuntija Reijo Mattila.

Tutkinnot luovat jatkumon vuonna 2010 käynnistyneelle kiinteistöpalvelujen
perustutkinnolle. Uudistus odottaa enää opetus- ja kulttuuriministeriön
päätöstä tutkintojen nimien muuttamiseksi kiinteistöpalvelujen
ammattitutkinnoksi ja kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinnoksi.