Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Ammattioppilaitokset

Täältä löydät tiedot ammattioppilaitoksista joista voi valmistua rakennus- ja kiinteisöpalvelualan ammatteihin. Tiedot koskevat ammatilliseen perustutkintoon tähtäävää ammatillista peruskoulutusta. Lisäksi monella koululla on oppisopimuskoulutusta, sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja aikuisille. Lista koskee 2013 syksyllä alkavaa koulutusta. Koska muutokset ovat aina mahdollisia, viimeinen tilanne kannattaa aina varmistaa kyseisestä oppilaitoksesta.

Monissa oppilaitoksissa rakennus- ja kiinteistöpalvelualan koulutus on mahdollista suorittaa myös ns. kaksoistutkintona, mikä yleensä tarkoittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamista rinnakkain. Lukion kurssien opetus voidaan järjestää joko lukion tai ammatillisen oppilaitoksen tiloissa. Opiskelu kestää kurssien määrästä ja suoritustahdista riippuen 3–4 vuotta. Jos olet kiinnostunut rakennus- tai kiinteistöpalvelualasta ja haluat saada rinnalla myös valkolakin, lue lisätietoa koulujen www-sivuilta, joiden osoitteet löydät ao. läänien taulukoista. Oppilaitokset on ryhmitelty lääneittäin, joten voit helpommin löytää sinua lähimpänä olevan.

Etelä-Suomen lääni
Länsi-Suomen lääni
Itä-Suomen lääni
Oulun lääni
Lapin lääni
Ahvenanmaa

Lisätietoja:

Kiinteistöpalveluihin (läänien sarake f) sisältyvät kiinteistöpalvelujen perustutkinnon sekä talotekniikan perustutkinnon osalta kiinteistönhoidon koulutusohjelmat.

Puhdistuspalveluihin (läänien sarake g) sisältyvät kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon osalta toimitilahuoltajan koulutusohjelma, sekä kiinteistöpalvelujen perustutkinnon osalta toimitilahuoltajan koulutusohjelma.