Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Maarakentaja: Työmaapäällikkö

Työmaapäällikkö toimii työmailla vastaavana työnjohtajana. Hänellä on siellä kokonaisvastuu erilaisista työmaatoiminnoista, ja hän toimii asiantuntijana projektien aikatauluttamisessa, kustannuslaskennassa ja logistisessa suunnittelussa. Koulutustaustaksi edellytetään tavallisesti joko rakennusmestarin tai insinöörin tutkintoa.

tyomaapaallikkoNimi: Pasi Mäkinen
Työnantaja: YIT Rakennus Oy Infrapalvelut Tampere

Miten olet päätynyt nykyiseen asemaasi? 
Aikanaan Teknillisestä oppilaitoksesta yhdyskuntateknikoksi valmistuttuani hain YIT:lle työntekijätehtäviin maanrakennuspuolelle, mihin myös koulutukseni on painottunut. Reilun vuoden kuluttua siirryin työnjohtotehtäviin – aluksi työmaamestarina ja siitä kahden vuoden kuluttua vastaavan työnjohtajan tehtäviin. Työn ohella suoritin työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon.

Mihin asioihin alasi vastavalmistuneen kannattaa mielestäsi kiinnittää huomiota ensimmäistä työpaikkaa ja työnantajaa valitessaan?
Oma kokemukseni on, että käytännön työkokemusta on yleisesti ottaen liian vähän siirryttäessä työnjohtotehtäviin suoraan koulun penkiltä.

tyomaapaallikko2Millaisia asioita työnantajat painottavat ja edellyttävät etenkin nuorelta alasi ammattilaiselta? 
Käytäntö opettaa paljon. Oikea asenne työntekoon, eli noudatetaan työaikoja täsmällisesti, joustetaan kun on tarvista, sillä joustoa tapahtuu silloin myös toisinpäin helpommin. Palkkiot sovitaan vuositasolla ja omalla toiminnalla niihin pääsee myös vaikuttamaan.

Millaisille ihmisille tämä ammatti sopii? 
Kaikille. Tosin tiettyä kylmähermoisuutta tarvitaan ja hyvää näkemystä kokonaisuuksiin.

Mitä ovat tämän työn parhaat puolet? 
Tavallaan on oman työnsä herra. Pääsee itse vaikuttamaan asioihin. Työyhteisön hyvällä ”me-hengellä” on iso merkitys projektien läpiviemiseen!

Miten kartutat ja ylläpidät ammattitaitoasi? 
Työnantaja on suonut mahdollisuuden osallistua erilaisiin koulutuksiin työsuhteen alkuajoilta asti. Olen mm. suorittanut rakennustuotannon erikoisammattitutkinnon, 1. lk betonityönjohtajatutkinnon,  infra-alan työmaapäällikön erikoisammattitutkinnon ja lisäksi ratapuolen eri koulutuksia.

Mistä tämän alan osaaja tietää onnistuneensa työssään? 

Kun pysytään aikatauluissa, ja onnistutaan taloudellisesti. Tilaajille ja asiakkaille tehdään myös tyytyväisyyskyselyt.

Miten tämä ala on muuttunut aiemmasta?

Työturvallisuuteen panostaminen näkyy eniten, koska se on siirretty jopa yrityksen avaintuloksiin. Materiaalihankinnat ja työmaan logistiikkaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Miten itse haluat kehittyä ammatissasi? 
Haluan tehdä urakoita,  joissa on mahdollisimman monipuolisia ja erikoismenetelmiä vaativia kohteita.

Kumoa jokin ennakkoluulo, joka ammattiisi liittyy! 
Tämä ei ole mikään ”ojapuoli”, vaan infra-ala on monipuolinen ja haastava ympäristö, jossa työmaat eivät toista itseään. Aina on uusia haasteita, sillä teemme myös rakennusteknisiä töitä.

Mitä tapahtuisi jos tätä ammattia ei hoidettaisi? 
Ei rakennettaisi taloja, ei katuja, ei kunnallistekniikkaa. Kaikki uudisrakentaminen vaatii pääsääntöisesti infra-alan moniosaajia.

Millaisia terveisiä lähettäisit alasta kiinnostuneille nuorille? 
Tule opiskelemaan infra-alaa, jos haluat alalle, jossa työt eivät tekemällä lopu. Alan korkea keski-ikäkin puoltaa hyvää työllistämistä.