Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Lattianpäällystäjä

Lattianpäällystäjä on pintakäsittelyalan ammattilainen, joka voi olla erikoistunut mattoasentajaksi, parkettiasentajaksi tai laatoittajaksi. ”Pinta-asennus vaatii usean vuoden harjoittelun ja työskentelyn ennen kuin työ sujuu helposti”, kertoo varatoimitusjohtaja Janne Timlin.

lattianpaallystajaNimi: Janne Timlin
Tehtävä: Myyntijohtaja, varatoimitusjohtaja
Yrityksen nimi: Tampereen Pinta-Asennus Oy.

Yrityksemme on paikallinen toimija, joka tarjoaa lattioiden ja seinien päällystystä saneeraus- ja uudiskohteisiin. Meillä työskentelee 35 matto-, laatta- ja parkettiasentajaa. Asentajamme ovat kouluttautuneet joko itsenäisesti tai meidän kurssittamana. Koulutus jatkuu myös työelämässä, sillä tämän ammatin oppii lopullisesti vasta tekemällä työtä lukuisten eri materiaalien kanssa.

Mikä on sinun polkusi alalle?
Olen tullut alalle reilut kymmenen vuotta sitten, ensin avuksi perheyritykseen. Sittemmin olen kouluttautunut mm. rakennusinsinööriksi.

Mitkä ovat pinta-asentajan ammatin vaatimukset?
Fyysisesti täytyy olla hyvässä kunnossa, sillä työ on pahimmillaan erittäin raskasta. Asentajan täytyisi olla kätevä käsistään, eri osa-alueet ovat kaikki kuitenkin käsityötä. Lisäksi asentajalla tulisi olla tietynlaista yrittäjähenkisyyttä, sillä usein asentaja vastaa työmaasta omalta osaltaan – mm. tarvikkeiden riittävyydestä.

Mihin asioihin alasi vastavalmistuneen kannattaa mielestäsi kiinnittää huomiota ensimmäistä työpaikkaa ja työnantajaa valitessaan?

Vastavalmistuneen on hyvä ottaa huomioon mm., että tulevalla työnantajalla on riittävät resurssit ja halu saattaa uuden työntekijän koulutus loppuun. Vastuullisuudesta kertoo se, että yritys on työnantajien liiton Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n jäsen. Liitto kehittää ja tukee alan koulutusta ja neuvottelee mm. alan työehtosopimuksesta, jota jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan.

Millaisia asioita työnantajat painottavat ja edellyttävät etenkin nuorelta?
Työnantajat hakevat ennakkoluulottomia, motivoituneita ja fyysisesti hyvässä kunnossa olevia nuoria. Vaikka ala vaatii ”silmää” on se myös fyysisesti raskas.

Mitä ovat tämän työn parhaat puolet?
Työn parhaita puolia taitaa asentajien mielestä olla työn itsenäisyys. Pääset itse vaikuttamaan työn etenemiseen ja näet työn jälkesi välittömästi. Koska alalla tehdään urakkatyötä, ts. palkka maksetaan tehtyjen neliöiden, metrien tai kappaleiden mukaan. Näin ollen asentajilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa omaan tulotasoon.

Mitä kautta alalle voi tulla?
Alalle pääsee mm. Helsingin Maalariammattikoulun ja Turun Ammattiopistosäätiön kautta. Lisäksi monella paikkakunnalla järjestetään yhdessä paikallisten yritysten ja aikuiskoulutuskeskuksien kanssa kursseja. Kurssien avulla tutustutaan alaan ja päästään yritysten kanssa tutuiksi.

Mitä ovat tärkeimmät asiat, joita pinta-asentajan tulee hallita?
Laajasta materiaalivalikoimasta johtuen saattaa kestää vuosia ennen kuin asentaja pääsee asentamaan kaikkia materiaaleja. Ala vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja taitojen ylläpitoa eri materiaalien kanssa.

Hyvän lopputuloksen kannalta kaikki asentaminen vaatii aina hyvät pohjatyöt. Lisäksi asentajan motivaatio tulee olla hyvä. Ja siinä vaiheessa kun työn jo osaa, pitää myös olla terveellä tavalla ylpeä työstään.

Miten laadukasta työtä tehdään ja mitataan yrityksessäsi?
Työt tehdään voimassa olevien viranomaismääräysten mukaan, johon kuuluvat mm. vedeneristyssertifikaatit, tulityö- ja työturvallisuuskortit. Lisäksi työnjohto ja asentajat arvioivat ja valvovat valmista lopputulosta. Sanomattakin on selvää, että tapahtuneet virheet ja epäkohdat korjataan, työt ovat käsitöitä jolloin virheitä tulee joskus kaikille.

Miten tämä ala on muuttunut aiemmasta?
Alan viranomaisvalvonta on lisääntynyt paljon jo minun työurani aikana, suurin osa valvonnasta liittyy oleellisesti henkilöturvallisuuteen joka on hyvä asia. Paljon kiinnitetään myös huomiota kierrätykseen ja ekologisuuteen, materiaaleja ja tuotteita kehitetään ympäristöystävällisempään suuntaan jatkuvasti.

Miten uskot alan kehittyvän?
Ala kehittyy mm. uusien materiaalien kautta. Uudet ympäristöystävällisemmät tuotteet vaativat asentajilta ja olosuhteilta enemmän, asennustyö tulee jatkossa olemaan tarkempaa ja vaativampaa.

Kumoa jokin ennakkoluulo, joka alaan liittyy!
Korjaan ennakkoluulon, että alan työt olisivat helppoja. Matto-, laatta, tai parkettiasennus vaatii usean vuoden harjoittelun ja työskentelyn ennen kuin työ sujuu helposti.  Siltikin monilla kokeneilla asentajilla saattaa tulla vuosien jälkeen materiaaleja joiden asentaminen täytyy ”opetella” uudestaan.

Mitä tapahtuisi jos tätä ammattia ei olisi?
Pohjatyöt päällysteiden alla olisivat suurilta osin joko tekemättä tai huonosti tehtyjä. Valtava määrä lattioita ja seiniä jäisi päällystämättä, betonin ja kipsilevyn harmaa olisivat sisustuksen muotivärit pakostakin.

Linkit:

Tampereen Pinta-Asennus Oy

Lattian- ja Seinänpäällysteliitto ry