Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Rakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelija vastaa rakennushankkeessa rakennuksen lujuuslaskelmista ja rakenteiden rakennusfysiikasta eli lämpö- ja kosteusteknisesta toimivuudesta. Rakennesuunnittelijat toimivat arkkitehdin rinnalla rakennetekniikan asiantuntijoina. Joissakin hankkeissa, esimerkiksi sillanrakennuksessa rakennesuunnittelijat toimivat pääsuunnittelijoina.

Koulutus

  • insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa (miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto)
  • diplomi-insinöörin tutkinto teknillisessä yliopistossa

 

3D tietomallinnus työn alla.

3D tietomallinnus työn alla.

 

Lisätiedot:

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

 

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

 

 

Päivitetty 04/2020