Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Arkkitehti

Arkkitehti tekee rakennuksen arkkitehtisuunnittelun. Hän voi toimia myös maankäytönsuunnittelun ja korjausrakentamisen tehtävissä.  Lisäksi toimenkuvaan voi kuulua esimerkiksi tietokonemallintamista, rakennussuojelu- ja  rakennuttamistehtäviä, sekä sisustusten ja näyttelyjen suunnittelua.

Arkkitehdin ammattinimike on arkkitehti, mutta se voi olla myös esimerkiksi asemakaava-arkkitehti, toimistoarkkitehti, kaupunginarkkitehti tai yliarkkitehti. Arkkitehdit toimivat usein yksityisissä arkkitehtitoimistoissa, mutta myös viranomaisina, kuten rakennusvalvojina.

Koulutus
Nykyisin arkkitehdin tutkinnon voi suorittaa Suomessa kolmessa korkeakoulussa:

  • Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu (TKK), Helsinki
  • Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
  • Oulun yliopisto (OY)

Tutustu koulutuspolkuun tästä

Arkkitehti suunnittelutyössään.

Arkkitehti suunnittelutyössään.

 

Lisätietoja
Suomen Arkkitehtiliitto SA FA ry
www.safa.fi
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry
www.atl.fi

 

 

Päivitetty 04/2020