Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Työmaainsinööri

Työmaainsinööri ohjaa ja seuraa työmaan työaikaista suunnittelua, laatii aikatauluja ja seuraa niiden toteutumista. Hän laskee tarvittavien materiaalien määriä ja kustannuksia, valmistelee hankintoja ja toteuttaa mm. ympäristö- ja laatujärjestelmiä. Työmaainsinöörin ammattinimike voi olla myös toimistoinsinööri, insinööri tai tuotantoinsinööri.

_IGP5401

Koulutus

  • insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa
  • diplomi-insinöörin tutkinto teknillisen yliopiston rakennustekniikan koulutusohjelmassa

Lisätietoja

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
www.ril.fi

Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ry
www.rkl.fi

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
www.ria.fi

Ammattiliitto Pro

www.proliitto.fi

 

Päivitetty 05/2017