Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Tekninen asiantuntija / isännöitsijä

Tekninen asiantuntija / isännöitsijä avustaa isännöitsijää huolehtimalla kiinteistöjen tekniikan toimivuudesta, korjaustöiden suunnittelusta ja ennakoivasta kunnossapidosta. Teknisen isännöitsijän on tunnettava taloteknisten järjestelmien lisäksi rakennustekniikkaa, lainsäädäntöä ja isännöinnin perusteita.

Työ on lisäksi varsin itsenäistä asiakkaiden palvelua ja mm. hankkeiden kilpailuttamista, suunnittelua, suunnitteluttamista ja valvontaa.

Teknisen asiantuntijan / isännöitsijän tulee olla oma-aloitteinen ja koordinointitaitoinen sekä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Alan työt sopivat niin naisille kuin miehillekin.

Koulutus

  • teknisen isännöinnin koulutuslinjat ammattikorkeakouluissa
  • ITS®TEK-tutkinto

Lisätietoja

www.isannointiliitto.fi
www.isannointiliitto.fi/Isännoitsijaksi