Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Suunnittelija

Suunnittelijan työhön kuuluu palveluiden suunnittelua, mitoitusta ja hinnoittelua. Työn suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä työmenetelmiä ja -välineitä käytettään ja kustannustehokkuus. Suunnittelija osallistuu myös palvelun kehittämisprojekteihin. Kun työ aloitetaan uudessa asiakaskohteessa, suunnittelija toimii esimiehen tukena suunnitelmien käyttöönotossa ja auttaa kouluttamaan henkilöstöä tehtäviinsä.

Tavallisten tietokoneohjelmien lisäksi käytetään erityisiä työnmitoitusohjelmia. Hyvät neuvottelu-, kehitys- ja myyntitaidot, päätöksentekokyky, systemaattisuus ja tuloksellisuus kuvaavat menestyvää suunnittelijaa.

Koulutus

  • Restonomin ammattikorkeakoulututkinto, toimitilapalveluiden suuntautumisvaihtoehto
  • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
  • Kiinteistöpalvelujen ammatti- ja / tai erikoisammattitutkinto
  • Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

Lisätietoja

Kiinteistötyönantajat ry
www.kiinteistotyonantajat.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
www.pam.fi