Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Siivooja

Siivooja työskentelee monipuolisella ja kehittyvällä palvelualalla. Työtä tehdään yleisen viihtyvyyden, turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Monipuolisuutta työhön tuovat erilaiset työympäristöt kuten toimistot, tuotantolaitokset, hotellit ja sairaalat. Kiinteistöpalvelualalle on tulossa monipalvelukohteita, jolloin työnkuvaan voi sisältyä myös kopiointia, postinjakelua ja kokoustarjoilujen järjestämistä jne.
Siivoojana etenemismahdollisuudet ovat useisiin muihin aloihin verrattuna erinomaiset. Työn hyviä puolia ovat myös työpaikan varmuus, oman työn jäljen näkeminen, mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin, itsenäisyys ja monipuolisuus.

Koulutus

  • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja
  • Puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja
  • Laitoshuoltajan ammattitutkinto
  • Oppisopimus

Lisätietoja

Kiinteistöpalvelut ry
www.kiinteistopalvelut.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
www.pam.fi