Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Palveluohjaaja

Palveluohjaaja voi työskennellä kiinteistönhoidon tai siivouksen ym. toimitilapalvelujen piirissä. Palveluohjaajaksi edetään usein yrityksen sisältä. Tärkeää on olla alan ammattilainen, jolta sujuu sekä asiakaspalvelu että perustyö. Lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu laaduntarkkailua, työnorganisointia, työturvallisuudesta huolehtimista, hallinnollisia tehtäviä ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Palveluohjaaja toimii palveluesimiehen tukena ja voi sijaistaa tätä.

Palveluohjaajan on hyvä olla oma-aloitteinen, asiakaspalvelutaitoinen, laatutietoinen, organisaatiokykyinen henkilö, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja halukkuutta kehittyä tehtävässään. Ammatin hyviin puoliin kuuluvat hyvät etenemismahdollisuudet ja monipuolisuus.

Koulutus

  • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja
  • Laitoshuoltajan ammattitutkinto
  • Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto
  • Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
  • Kiinteistöpalvelujen ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Lisätietoja

Kiinteistötyönantajat ry
www.kiinteistotyonantajat.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
www.pam.fi

Ammattiliitto Pro
www.proliitto.fi