Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Kouluttaja

 

Kouluttajan toimeen tuleminen edellyttää sopivan pitkää työkokemusta ja hankittua koulutusosaamista. Pitää tietää mistä puhuu.

Kouluttajan työ on haastavaa ja mielenkiintoista, tehtäväkenttä on laaja, sillä koulutuksia on hyvin erilaisia. Uudet työntekijät on perehdytettävä työhönsä ja yrityksen toimintatapoihin. Henkilöstön eri tehtäviin on olemassa monenlaisia konseptikoulutuksia, joilla työntekijälle annetaan työn vaatima konkreettinen tieto. Lisäksi tulevat tutkintoon johtavat koulutukset, kuten ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joissa kouluttaja voi toimia oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa yhteistyössä, kun koulutus on sovittu suoritettavaksi työn ohessa.

Henkilöstön kouluttaminen ja uran tekeminen on arkitodellisuutta. Yritys kouluttaa henkilöstöään ja tukee mielellään motivoituneiden työntekijöiden urakehitystä, siinä työssä tarvitaan kouluttajia. Jatkuva kehittäminen on arvo, joka korostaa ihmisten tuntemaa ylpeyttä omasta ammattitaidostaan.

Lisätietoja:

Kiinteistötyönantajat ry

www.kiinteistotyonantajat.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

www.pam.fi

Ammattiliitto Pro

www.proliitto.fi