Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Huoltopäällikkö

Huoltopäällikkö työskentelee kiinteistönhoitotöiden esimiestehtävissä. Tehtäviin kuuluu töiden suunnittelua, työn johtoa ja tarpeen mukaan myös huolto- ja korjaustöitä. Työnjohtotehtävissä tarvitaan teknistä osaamista ja työkokemusta alalta. Ammatissa tarvitaan myös organisointikykyä ja ihmissuhdetaitoja

Huollon johtamisessa hallitaan kiinteistöjä kokonaisuuksina, siten että omistaja voi keskittyä ainoastaan siihen, mitä niissä tehdään.

Mm. hankintojen valmistelu ja toteutus, huollon palvelusopimusten laadunvarmistus, kiinteistöjen huoltosuunnitelmat, kuntoarviot, kiinteistöjen ympäristöasiat, energiakulutusseuranta ja toimintasuunnitelmat, raportointi ja dokumentoinnin hallinta ja kustannustehokkuuden parantamiseen liittyvät kehitystoimet.

Sopiva koulutus tehtävään voi olla esimerkiksi erikoisammattitutkinto, taikka AMK-tutkinto palveluntuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta.

Lisätietoja:

Kiinteistötyönantajat ry

www.kiinteistotyonantajat.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

www.pam.fi

Ammattiliitto Pro

www.proliitto.fi