Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Franchising-yrittäjä

Franchising-yrittäjyys on tullut kovaa vauhtia kiinteistöpalvelualalle. Franchising tarkoittaa ketjun ja itsenäisen yrittäjän yhteistyötä. Yrittäjä ostaa käyttöönsä täysin valmiin, testatun ja kannattavan liikeidean, toimintamallin sekä yritysilmeen.

Aiempaa yrittäjäkokemusta ei välttämättä tarvita, sillä taustalla oleva yritys antaa usein tarvittavaa tukea ja opastusta. Franchising-yrittäjä saa työskennellä itsenäisesti mutta ketjun tukemana. Ketju mm. kehittää toimintamenetelmiä ja markkinoi yrittäjän puolesta Erityisesti yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden nostaa tulotasoa. Hyvä franchising-yrittäjä on asiakaspalveluhenkinen moniosaaja, joka pitää uusista haasteista ja itsenäisestä työstä. Organisointi- ja paineensietokyky ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Koulutus

  • Kiinteistöpalvleujen perustutkinto
  • Puhdistuspalvelujen perustutkinto
  • Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
  • Talotekniikan perustutkinto, kiinteistönhoidon koulutusohjelma
  • Kiinteistönhoitajan ammatti- ja / tai erikoisammattitutkinto

Lisätietoja

Kiinteistöpalvelut ry
www.kiinteistopalvelut.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry´
www.pam.fi