Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Aluejohtaja

Kiinteistöpalveluyrityksen aluejohtajan tehtävänä on vastata tietyn toimialueen operatiivisesta toiminnasta. Aluejohtaja on urallaan edennyt kovan tason ammattilainen. Hänen on hallittava alan substanssiosaamisen ohella myös talouden pitoa ja johtamista.

Aluejohtajan kyvykkyydestä riippuu paljolti yrityksen menestyminen ja toiminnan sujuminen mahdollisimman hyvin niin asiakkaiden, kuin työntekijöidenkin kannalta.

Käytännössä aluejohtaja on toimistotyötä tekevä henkilö, joka toimii läheisessä yhteydessä myyntiin, taloushallintoon, työnjohtoon ja isoissa yrityksissä konsernijohtoon.

Aluejohtajan vastuulla on myös rekrytointi.

Aluejohtajan tehtävässä menestyminen edellyttää vuosien kokemusta alalta ja runsasta kouluttautumista. AMK, tai yliopistotasoinen tutkinto on eduksi tehtävässä menestymisessä.

Lisätietoja:

Kiinteistötyönantajat ry

www.kiinteistotyonantajat.fi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

www.pam.fi

Ammattiliitto Pro

www.proliitto.fi