Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Ala esittäytyy

Suomen kiinteistö- ja rakentamisklusteri

Rakennetun ympäristön osuus Suomen koko 770 miljardin euron kansallisvarallisuudesta on 73 prosenttia. Kiinteistö- ja rakentamisala työllistää Suomessa noin 500 000 henkilöä. Rakennusten osuus energian loppukäytöstä on lähes 40 % ja liikenne mukaan lukien rakennettuun ympäristöön kohdentuu yli puolet maamme energiankulutuksesta.

Kiinteistö- ja rakentamisala tuottaa asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilat ja rakennukset, talotekniikan sekä liikenneverkon, erilaiset ympäristörakenteet ja vesi- ja energianhuoltoverkon. Olennainen osa klusterin toimintaa on koko rakennettuun ympäristöön kohdistuva energiatehokkuus, kunnossapito- ja korjaustoiminta sekä kiinteistönpito.

Kattavan koosteen alan ammateista löydät osiosta Tutustu ammatteihin.

Lue Kirafoorumin raportti:

http://www.kirafoorumi.fi/attachements/2011-11-21T11-27-2857.pdf