Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Coor Service Management

Coor

 

Coor Service Management on yksi Pohjoismaiden johtavista
kiinteistöpalvelutoimittajista ja tarjoaa kaikki ne palvelut, joita
yksityisen tai julkisen sektorin hyvä ja tehokas toiminta edellyttää.
Coorilla on erikoisosaamista kolmella palvelualueella:
käyttäjäpalvelut, kiinteistöpalvelut ja strateginen neuvonta.
Asiakkainamme on sekä suuria että pienempiä yrityksiä ja julkisen
sektorin organisaatioita. Konsernin liikevaihto on noin 790
miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 6 600.

www.coor.fi