Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Ura-avain projekti

Kiinteistöpalveluala tarvitsee tulevaisuudessa moniosaajia

Kasvava ja kehittyvä kiinteistöpalveluala tarjoaa monipuolisia ja pysyviä työpaikkoja. Tällä hetkellä alalla työskentelee yli 100 000 työntekijää, joista vakituisissa työsuhteissa on noin 90 %.

Suomen kansallisvarallisuudesta on kiinni kiinteistöissä ja muussa rakennetussa ympäristössä yli 70 %, eli 560 miljardia euroa. Nykyisistä kiinteistöpalvelualan työntekijöistä eläköityy seuraavan kymmenen vuoden sisällä lähes puolet.

Alalle pitää löytyä tulevina vuosina uusia ammattitaitoisia työntekijöitä. Kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuuden lisäämiseksi on tärkeää, että alan eri toimijat verkostoituvat ja tekevät yhdessä alaa tunnetuksi.

Kiinteistöpalvelualalla toimivat turvaavat työssään ihmisten, kiinteistöjen ja ympäristön hyvinvoinnin. Puhdistuspalvelualan ja kiinteistönhoidon ammattilaiset vaikuttavat ihmisten ja elinympäristöjen terveellisyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen sekä kiinteistöjen ja toimitilojen kuntoon ja kestävyyteen. Kiinteistöjen energiankulutusta pystytään vähentämään noin 20–30 %, jos kiinteistöjä huolletaan ja ylläpidetään ammattitaitoisesti.

Ammattitaitoisia työntekijöitä kiinteistöpalvelualalle

Kiinteistöpalvelualalla työtehtävät ovat monipuolisia. Kiinteistöpalvelualan ammattilainen arvostaa omaa ammattiaan ja haluaa kehittää osaamistaan.

Ammattitaitoista henkilöstöä alalle saadaan, kun työelämällä ja oppilaitoksilla on toimiva yhteistyö koulutusten kehittämisessä ja toteuttamisessa. Opettajilla pitää olla tietämys työelämän tarpeista ja työpaikoilla pitää olla ammattitaitoisia työpaikkaohjaajia ohjaamassa työntekijöitä

 

Ura-avain-projektilla vetovoimaisuutta alalle

Ura-avain – Moniosaajia kiinteistöpalvelualalle -projekti on Opetushallituksen rahoittama ESR-hanke, jota koordinoi Amiedu. Muita toimijoita projektissa ovat Koulutuskeskus Salpaus sekä Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry. Projektin toimintakausi on 2011–2013.

–       Projekti on parantanut kiinteistöpalvelualan imagoa ja vetovoimaisuutta, kehittänyt työssä tapahtuvaa oppimista sekä lisännyt oppilaitosten, yritysten, järjestöjen ja työvoimahallinnon välistä yhteistyötä. Tavoitteisiin on päästy projektin aikana kehittämällä kiinteistöpalvelualalla toimivien osapuolien välistä verkostoitumista ja järjestämällä erilaisia tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia. kertoo hanketta koordinoineen Amiedun projektipäällikkö Tiina Lehtosaari.

Ura-avain projektissa on yritysten, oppilaitosten, järjestöjen ja työvoimahallinnon edustajista koottuja alueverkostoja. Niiden avulla on tehty kiinteistöpalvelualaa tunnetuksi omilla alueilla erilaisissa tapahtumissa, kuten peruskoulun päättäjille suunnatuissa Kiinteistöpalvelualan Avoimet työmaat -päivissä, rekry-messuilla, opinto-ohjaajille tarkoitetuissa info-tapahtumissa, Ammattien aamupäivä -tilaisuuksissa peruskouluissa ja lukioissa sekä TE-toimistojen rekry-tapahtumissa.

–       Kiinteistöpalvelualan työpaikkaohjaajakoulutukseen on kehitetty uusi ajanmukainen verkko-oppimismateriaali. Materiaali on työelämälähtöinen ja on kaikkien alan toimijoiden vapaasti käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, selvittää Tiina Lehtosaari.

Kiinteistöpalvelualalla etenemis- ja opiskelumahdollisuudet ovat erinomaisia. Projektissa on tehty kiinteistöpalvelualan ura- ja koulutuspolkumalli suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Kiinteistöpalvelualan opettajien ammattitaidon ylläpitämiseksi projektissa on toteutettu opettajien työelämäjaksoja alan yrityksiin 24:lle alan kouluttajalle. Projekti on maksanut yrityksissä työskennelleiden kouluttajien palkkakustannukset jaksojen aikana.

Ura-avain projekti on päättynyt 31.5.2015