Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Ura-Avain

”Kiinteistöpalveluala on monialainen ja –tahoinen toimiala, joka luo asiakkailleen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Alalla työskentelee yli satatuhatta henkilöä ja se on merkittävät työllistäjä myös tulevaisuudessa. Kiinteistöjen korjaustoimintaan, kunnossapitoon ja ylläpitoon vaaditaan monipuolista osaamista, ja monipalvelukulttuurin yleistyminen näkyykin laajentumisena vastuualueissa ja toimenkuvissa. Yritykset hakevatkin palvelukseensa nimenomaan moniosaajia. Ura-avain –hankkeessa kiinteistöpalvelualan moniosaajat ovatkin keskiössä. Hankkeen tavoitteet ovat kannatettavia: kiinteistöpalvelualan ja alan koulutusten imagon ja vetovoiman parantaminen, työssä tapahtuvan oppimisen kehittäminen ja eri toimijoiden yhteistyön lisääminen lisäävät alalla kehittyvää positiivista kuhinaa. Sillä on puolestaan suoria vaikutuksia työssäjaksamiseen. Työurien pidentymiselle on kysyntää myös kiinteistöpalvelualalla.

On kunnia olla Ura-avain –hankkeen suojelijana. Toivotankin hankkeelle mitä parhainta menestystä ja hedelmällisiä kohtaamisia kiinteistöpalvelualan kehittyvissä verkostoissa.”

Jukka Gustafsson

opetusministeri