Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Tila2030 laaja-alainen oppimiskokonaisuus

30.3.2020

Tila 2030 – monialainen oppimiskokonaisuus tulevaisuuden tekijöille

”Hyödyllinen projekti tulevaisuutta ajatellen”, toteavat Mikkelin Urheilupuiston koulun ysiluokkalaiset. Tila 2030 -oppimiskokonaisuus sai oppilaat katsomaan rakennettua ympäristöään uusin silmin. 

Otavan Oppimisen palvelut tuotti eri kiinteistö- ja rakentamisalan liittojen kanssa yhteistyössä Tila 2030 -oppimiskokonaisuuden. Aineisto on ilmainen ja koulut voiva ottaa sen vaivattomasti käyttöönsä osoitteessa tila2030.fi.

Mikkelin Urheilupuiston yhdeksäsluokkalaiset testasivat aineistoa ja antavat siitä positiivisen arvion, mutta innostus välittyy myös vierailijalle. Oppimista on tapahtunut sekä projektitaidoissa että rakennetun ympäristö havainnoinnissa. Tilojen materiaalivalinnat eivät ole enää vain esteettisiä asioita oppilaiden silmissä, vaan myös ekologisia ja eettisiä valintoja.  Myös eri ammattikuntien tuntemus ja arvostus on kasvanut projektin aikana.

Kun oppilaat viimeistelevät ryhmätöitään, ryhmien keskusteluissa vilahtelevat muun muassa aurinkopaneelit, lähi- ja hävikkiruoka ja joukkoliikenneratkaisut. Ryhmissä suunnitellaan kaikkea rakentamisen elinkaareen liittyviä asioita aina rakennuspaikasta valmiin kirjaston ylläpitoon. ”Oppilaiden työt ylittivät odotukseni”, toteaa Tila 2030 -projektia koululla koordinoinut yhteiskuntatiedon opettaja Mikko Siitonen. ”Kiinnostava ja opettavainen kokemus myös näin opettajan näkökulmasta.”

Urheilupuiston koulussa Tila 2030 -projektiin osallistuvaa 9. luokkaa luotsasivat vuorotellen eri oppiaineiden opettajat. Esimerkiksi englannin opettajan ohjauksessa ennakkotehtävät ja tiivistelmät toteutettiin englanniksi ja matematiikan tunneilla muun muassa laskettiin mittakaavaa ja mietittiin energiankulutusta. Myös opinto-ohjaajalle materiaalista löytyi näkökulmia, sillä Tila 2030 antaa konkreettista tietoa monista ammateista sekä koulutusvaihtoehdoista.

Oppilaat pääsivät alun ihmettelyn jälkeen hyvin kiinni tulevaisuuden kirjaston suunnitteluun eikä ratkaisuja voi moittia luovuuden puutteesta. ”Kirjastoautot ovat mennyttä aikaa. Uuteen kirjastoon kuljetaan kirjastometrolla”, kertoo kirjastohanketta rakennuspaikan, kaavoituksen ja tulevaisuuden liikenneratkaisujen näkökulmasta pohtinut ryhmä suunnitelmistaan. Yhdessä suunnitelmassa kirjaston kahvila Café Kala kasvattaa suuressa järvikala-akvaariossa lounaskalat ja toisessa kirjaston suurista ikkunoista paistaa päivällä valo ja yöllä kirjasto toimii planetaariona. Niinkin hankala käsite kuin muuntojoustavuus on sekin sisäistetty hienosti.

Luokkatiloissa työskentelyn lisäksi pilottiryhmä pääsi Vetovoima ry:n Janne Suntion järjestämälle vierailulle läheiseen ammattioppilaitokseen. Oppilaat pääsivät kurkistamaan kiinteistöpalvelualan toimenkuviin ja taloteknisiin tiloihin. ”Näihin tiloihinhan ei yleensä pääse, joten tämä oli oppilaille ainutlaatuinen tilaisuus nähdä miten tilat käytännössä toimivat ja mitä niiden toimintaan liittyy”, toteaa Suntio.

Mitä oppilaat oppivat projektin aikana? Ainakin ryhmätyötaitoja, suunnittelua, ajattelua, asioiden tutkimista monesta eri näkökulmasta, kartta-asioita sekä sitä, miten ekologisuus ja rakentaminen liittyvät toisiinsa. Entä opettajat? Ainakin sen, että oppilaat ovat tosi taitavia. ”Oli mukava olla mukana tässä projektissa, sillä siinä näki kuinka hienoihin tuloksiin peruskoulun oppilaat voivat päästä”, tiivistää biologian ja maantiedon opettaja Keijo Porokka.

 

Tila 2030- oppimiskokonaisuus on ilmainen ja sen voi ottaa käyttöön osoitteessa www.tila2030.fi

rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry järjestää Tila 2030 -projektia tekeville kouluille vierailuja rakentamiseen ja kiinteistönhuoltoon liittyvissä kohteissa. Yhteydenotot: Janne Suntio, janne.suntio@rakennusteollisuus.fi, 050 449 7559.