Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Viher-/pihasuunnittelija

Viher- /pihasuunnittelija työstätä pihoja, puutarhoja, puistoja, liikuntapaikkoja ja retkeilyalueita. Työ on luovaa ja vaativaa – tarvitaan ilmaston, kasvillisuuden ja maaperän tuntemusta. Suunnittelijan työ edellyttää myös verkostoitumista ja kykyä toimia erilaisten asiakkaiden kanssa.

Koulutus

Sopiva koulutus Viher- /pihasuunnittelijalle on hortonomin tutkinto. Viherasioiden asiantuntijana hortonomi (AMK) voi sijoittua

  • suunnittelutoimistoihin
  • viherrakennus- ja kiinteistönhuoltoyrityksiin
  • kaupunkien ja seurakuntien viheryksiköihin
  • ympäristö- ja maaseutukeskuksiin
  • alan yrityksiin ja yhteisöihin ympäristön suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamisprojekteihin.

Hortonomi voi myös perustaa oman yrityksen tai työskennellä puutarhakaupassa, neuvojana tai toimittajana.

Lisätiedot 

Hämeen ammattikorkeakoulu

Vihertyömaa

Vihertyömaa

Viheryksikön päällikkö

Viheryksikön päällikkö

Viheraluerakentaja työssään

Viheraluerakentaja työssään

 

Päivitetty 05/2017