Vetovoimaa rakennus- ja kiinteistöpalvelualalle!

Maarakentaja

Maarakentajien työkohteita ovat talojen pohja- ja piharakenteet, liikenneväylät maan päällä ja alla, tietoliikenteen vaatimat maarakenteet, energiaverkostot, vesihuollon verkostot ja laitteet sekä ympäristön parantaminen. Maarakentamista kutsutaankin nykyään myös yhdyskunta- tai ympäristörakentamiseksi tai infrastruktuurin rakentamiseksi.

Maarakennusalaan kuuluu lukuisia työaloja louhinnasta ja kaivusta perustus-, asennus- ja vihertöihin. Maarakentajat valmistavat ja jalostavat myös rakentamisessa tarvittavan kiviaineksen. Pääosa töistä tehdään moderneilla koneilla. Niiden kuljettajien ja käyttäjien työnkuvaan kuuluu myös koneiden kunnossapito, tarkastukset ja päivittäinen huolto. Alalla on tehtäviä niin kädentaitajille, tekniikan ja erilaisten koneiden ja työmenetelmien hallitsijoille kuin tietotekniikan ja ympäristöasioiden osaajille. Suuri osa tehtävistä sopii myös naisille.

Maarakennuskoneet ovat tänäpäivänä teknisiä ja miellyttäviä käyttää.

Maarakennuskoneet ovat tänä päivänä teknisiä ja miellyttäviä käyttää.

 

Maarakennusalan hommat ovat ulkotöitä.

Maarakennusalan hommat ovat ulkotöitä.

Alan koneet ovat omaa luokkaansa.

Alan koneet ovat omaa luokkaansa.

Koulutus

  • rakennusalan perustutkinto maarakentajan tai maarakennuskoneenkuljettajan koulutusohjelmalla ammattioppilaitoksessa
  • maarakennusalan ammattitutkinto
  • oppisopimus

Lisätietoja

INFRA ry
www.infra.fi

Koneyrittäjien Liitto ry
www.koneyrittajat.fi

 

 

Päivitetty 01/2017